Konwersja Bnei Menasze

Konwersja Bnei Menasze

Ponad pi??dziesi?ciu imigrant?w Bnei Menasze zako?czy?o w tym tygodniu formaln? konwersj? zrobion? przez naczelny rabinat Izraela. Do??czaj?c ponownie do narodu ?ydowskiego po 2700 latach wygnania.

(Zdj?cie: Laura Ben-David / Shavei Israel)

Comments

comments