מתנדבת 'שבי ישראלי על יום העצמאות

מתנדבת 'שבי ישראלי על יום העצמאות

מדינת ישראל, חוגגת 70 שנה לקיומה. במהלך השנים עד עצם היום הזנ, עולים יהודים אל ארץ אבותינו הרי "מעולה לעולה כוחנו עולה".
משפחתי, עלתה בשנות החמישים מבגדד שבעירק. הורי, הכירו בתנועה הציונית, חדורי מוטיבציה, לקחת חלק בהקמת המדיניה. באותה התקופה הורי זוג צעיר, אקדמיים, הורים לשלוש בנות. אמי בוגרת "אליינס" גננת ילדים, אבי בוגרגם "אליינס" אוניברסיטה בריטית למד אגרונומיה. על-פי בקשת בן-גוריון, אבי מקבל משכרה במשרד החקלאות, להפריח את הערבה והנגב. לכן, הוריו יורדו להתישב באילת, הינו המשפחה הראשונה באילת. אמי, הייתה הגננת הראשונה באילת, למספר ילדים מצומצם. אילו, אבי אגרונום קבל לבנות, תשתית החקלאית מעמק בית שאן ועד הנגב והערבה.
לאחר שלמד את אדמת המדבו והערבה כתב אבי לדוד בן-גוריון ראש הממשלה ושר הבטחון;
".. תמרים בעין רדיאן – כגורם כלכלי חשוב
כידוע לכולנו תלויה התקדמותו של עם ומדינה במצב כלכלי. עלינו להביא את המדינה חמצב שבו יעלה היצוא על היבוא, ומכאן ערך מכריע לחקלאות. לכן כה רבה החשיבות של הקמת מושבים וקבוצים בכל חלקי הארץ, ובמיוחד בערבה.
אחד הנסיונות הראשונים,והראשון מבחינת חשיבותו, הלא הוא האחזות הנח"ל בעין-רדיאן.
כל אחד יודע מה חשיבותה של אילת כנמל הדרומי של א"י ומוצא לים סוף. אחד התנאים לקיומה של עיר-נמל זו, הוא קיום ישוב חקלאי קרוב שיספק את תצרוכת התושבים. נוסף לכך זקוקים אנו לשרשרת של ישובים שיוכלו לנצל את אוצרות הטבע הטמונים בקרקע הערבה. את שתי המשימות האלה על עין רדיאן למלא.
ההיסטוריה
בערב שימש המקום מקור מחנה עיקרי לערביי הסביבה, שהתקימו על מרעה וגדול תמרים. התמרים היו נזרעים מדי פעם וספקו את צרכיהם של הבדויים. לשיטה זו הייתה מגרעת גדולה: א"א לדעת מראש איזה עצים יגדלו מהזרעים, מה יהיו הזנים ומה יהיו המינים.
כיום: יש בידידנו 30 דונם מטע ישן וכ-40 דונם מטע חדש. אנחנו נוטעים תמרים שמובאים מצפון הארץ, מזנים מוהחרים. הזנים הם: זאהרר, ברה,גונטר, חדראוי, חלאוי, שעיר, שמרי וחייאני. מהמטע הישן נשלחו דוגמאותשל פרי לתחנת הנסיונות ונתגלו זנים משובחים. בשנה הבאה נקח כבר חטרים מהמטע הישן.
השנה הורדנו כ-3 וחצי טון פרי מהמטע הישן. חלק מהפרי התקלקל כתוצאה מפגיעת תולעת מסוימת ויתרו נשלח לשוק ונאכל במקום…".
בברכת חברים
שמש עובדיה
בן-גוריון מפנה את תשובתו אל: לשר הכלכלה מר דוב יוסף, ממליץ ודורש, להקצות תקציב ולהזרים כספים על-פי תוכניותו של אבי מר עובדיה שמש ז"ל.
"..שמחתי על המציאה של איש, אב לארבע ילדים (משפחתו גרה באילת) עולה מבבל, אגרונום ומומחה לדקלים. לאביו, היה משק דקלים בדרום-עיראק. שמו עובדיה שמש. עובדיה, הראני חורשת דקלים במקום והסביר לנו דרכי הטיפול בדקלים זקנים וצעירים, זכרים ונקבות. …מלבד חשיבותה של יטבתה לגופה וכחוליה בשלשלת הישובים .
לדעתו, של עובדיה שמש יש לטפח את נגב. פיתוחו יהווה, נקודה חיונית לפיתוח העיר אילת. כרגע מביאים את כול המוצרים לתושבי אילת מתל-אביב. אתה יודע קשיי ההובלה ויקרה.
יטבתה כבר עכשיו, ועוד יותר כשתפותח, יכולה לספק לאילת כל הירקות, ביצים, חלב, גבינה וגם בשר (בשר טלאים וגדיים)-בלי ההוצאות הכבדות של הובלה ממרחקים, ואילת יכולה לשמש שוק ליטבתה. אני רואה ענין חיוני מרכזי בפיתוחה החקלאי של יטבתה עד קצה האפשרות, וקשה להגיד היכן הקצה.
יש להבטיח מיד למקום עדר כבשים וצאן ואמצעים לגידול מטעי התמרים ומטעים אחרים וכמו-כן אינוונטר משקי. למקום הזה יש עתיד מזהיר. בראש עמוד שמש עובדיה ואשר בידיו האמונות והנאמנות. אפשר למסור לידיו, גורל יערות מטעי דקלים נושאי פרי ופיתוח מטעים אחרים בנגב ובערבה…. "
חג עצמאות שמח,
שוש חובב שמש צדיק

מהעלייה מעירק ועד מטע התמרים ה-1
פורסם באתר mako.co.il

Comments

comments