מבוגרים מספרים

'מבוגרים מספרים' הוא פרויקט מיוחד של מרכז מעני, תכנית שבי ישראל

פרוייקט שבי ישראל מבוגרים מספרים רלטה ברוך ומרים

פרוייקט מבוגרים מספרים שבי ישראל יהושוע ונילי רנטלי

Upate biangbiakna Pu Mordecai & Ruth Hauheng