Author:

מדינת ישראל, חוגגת 70 שנה לקיומה. במהלך השנים עד עצם היום הזנ, עולים יהודים אל ארץ אבותינו הרי "מעולה לעולה כוחנו עולה". משפחתי, עלתה בשנות החמישים מבגדד שבעירק. הורי, הכירו בתנועה הציונית, חדורי מוטיבציה, לקחת חלק בהקמת המדיניה. באותה התקופה הורי זוג צעיר, אקדמיים, הורים לשלוש...

אין הסבר מוחשי למשיכת בני אנוש אל עולם היהדות באשר הוא, אפילו, יבואו כל חכמי הסוציולוגיה ויוכיחו לך מכל התורות והמדעים את ההפך. פשוט פלא, עד כמה עולות סגולותיה של היהדות; ביופייה, בערכיה, במוסריותה, באנושיותה, וביכולותיה לדבר בלשון אדם. כוחה חוצה גבולות, תרבויות, עמים ומגדרים....