גיור

שבי ישראל עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם הרבנות הראשית ועם מוסדות—- ברחבי העולם כדי לסייע בגיור עבור אותם חברי הקהילות שאנו מסייעים להן, אשר בוחרים ללכת בדרך זו.

קיימות שתי תככניות גיור בשטחי שבי ישראל בירושלים הן: מכון מרים, תכנית בשפה הספרדית, הפורטוגזית והאיטלקית בהנחיית הרבנית רננה בירנבאום, ומכון מילטון החדש, קורס הכנה לגיור בשפה האנגלית בחסות מערך הגיור. ומועצת הרבנים באמריקה בשיתוף עם שבי ישראל.