רשת ב – הקשר הישראלי – ראיון עם מיכאל פרוינד בנושא הקצין הראשון מבני מנשה