Català

Què és Xavé Israel?

Xavé Israel és el começament del camí per aquells que volen retornar al si del Poble Jueu.

Una organització solidària, amb un equip de Rabins i d’acadèmics que investiga, orienta i ajuda en llur recerca a tots aquells que descobreixen arrels Jueves en el seu passat i demostren el desig de recuperar el llegat de llurs avantpassats. Grups, comunitats, tribus, famílies i fins i tot individus aillats troben en l’organització de Xavé Israel orella atenta i suport actiu per començar llur camí de retorn al Judaisme, sense cap discriminació.

Xavé Israel té la seva seu principal a Jerusalem i disfruta del reconeixement del Gran Rabinat d’Israel. És un braç estès i una mà oberta per tots els integrants de la gran família jueva que anhelen recuperar el llaç familiar, sigui la que sigui la raó per la qual el dit llaç s’hagi afluixat

Per què Xavé Israel?

Dues forces empenyen avui en dia dins el Poble d’Israel: la primera té la tendència d’escampar-se i d’assimilar-se amb els altres pobles del Món, i en aquest camí van milers de joves jueus que deserten del judaisme en diferents parts del Món; la segona empeny per reunificar la família del Poble Jueu i reuneix els descendents de jueus d’origens distints que manifesten llur fort desig de retornar al si de la família jueva.

A Xavé Israel se considera que el fet de donar la benvinguda i recolzar aquells que vénen avui cap a noltres cercant llurs arrels, és treballar per l’enfortiment moral, espiritual i demogràfic del Poble Jueu.

Per tant, no ens limitam a investigar: tractam personalment i d’un en un als individus, guiam els interessats en fer la recerca de les arrels i els orientam en l’estudi i la recuperació del llegat espiritual de llurs avantpassats. Volem donar una resposta personal i concreta als anhels més íntims d’aquells que cerquen les arrels perdudes en el poble jueu.

Què significa retornar al Poble Jueu?

Retornar al Poble Jueu no implica forçadament la conversió. En qualque cas se tractarà senzillament d’una inquietut per recuperar una memòria,  o de trobar una explicació als costums i tradicions heretades dels avis i dels que en desconeix el contingut fonamental. Xavé Israel recolza, orienta i assisteix totes aquestes recerques, en tota l’ampla gama de possibilitats.www.shavei.org, cercam la creació d’una comunitat virtual que ofereixi el suport, la contenció i les respostes concretes als dubtes, les preguntes i les recerques individuals, tant d’una manera horitzontal, a través dels foros electrònics, com vertical, a través del material educatiu i espais per consultes directes als nostres Rabins. Per l’enfortiment d’aquesta comunitat, publicam una revista electrònica quinzenal en espanyol, amb articles en català, Correo Shavei Israel, que té per objectiu mantenir viu el contacte malgrat les distàncies. Aquesta revista ofereix material d’actualitat i d’interés sobre el judaisme, Israel, i el llegat sefaradita i dels Bné Anussim.

Xavé Israel existeix per tal d’obrir camins a tots aquells que volen descubrir la seva personalitat i troben dins el Judaisme gran part de la resposta.

Les Nostres Activitats

•   Comunitat Virtual: Des del nostre lloc web

•  Activitat en Comunitats: Participam en el desenvolupament i consolidació de comunitats d’Anussim i de Bné Mnaixé en els seus llocs d’orígen. Rabins i Guíes Espirituals preparats per Xavé Israel són enviats a instal•lar-se en les seves comunitats; i així són organitzats seminaris i jornades de “xabbatón”, i són proveïts de material d’estudi i de consulta.

•    Recepció i Absorció a Israel: Xavé Israel recolza els que retornen al Judaisme a la llarga del procés, i aquesta ajuda no s’atura en el moment en què arriben a l’Estat d’Israel. Ens mantenim prop d’ells, tant en el pla material com en l’espiritual, a través d’ajudes per a l’absorció al País, així com a través de Centres d’Estudi per la Conversió, activitats collectives i orientació per a la completa i harmònica absorció a la societat israeliana.

•   Fons Editorial Shavei Israel: aquí se poden editar llibres i fullets d’estudi i d’esclariment en diversos idiomes, sobre temàtica jueva.

•    Esclariment i Difusió: Xavé Israel publica articles i notes periodístiques a Israel i a l’extranger, per tal de crear i enfortir la consciència pública en relació a aquells que se troben en el camí de retorn a la família Jueva; i per tal de promoure una actitut propensa a l’absorció més completa i satisfactòria dels conversos dins el Judaisme i l’Estat d’Israe.

Xavé Israel no té activitats missioneres ni proselitistes de cap casta, sinó que respòn a les inquietuts expresses d’aquells que adopten per pròpia iniciativa un camí de retorn al Judaisme. Des d’una concepció del judaisme que expressa que el nostre poble és una gran família, pensam que el llaç familiar mai no se perd per complet, i treballam per reforçar-lo en els llocs on s’ha afluixat. Treballam en perfecte acord amb l’Halakhà, la Llei Ortodoxe, baix la supervisió permanent del Gran Rabinat d’Israel i sens allunyar-nos gens d’una postura ortodoxa moderna en el nostre enfoc del Judaisme.