היהודים הנסתרים בפולין: סיפורים אישיים

16 צעירים וצעירות מפולין, צאצאים למשפחות יהודיות שחיו בפולין בזמן השואה, הגיעו שבוע לביקור שורשים וחיזוק בישראל. מרבית המשתתפים, בגילאים 18-35, גדלו והתחנכו בפולין בפולין כקתולים ורק לאחרונה גילו את זהותם היהודית. הצעירים הגיעו מהערים וורשה, קראקוב, לודז', קטוביץ' וגדנסק, ולחלקםזהו הביקור הראשון בישראל. ...

משפחתו של אבי הגיעה לפולין מווינה (אוסטריה) בסוף המאה ה-19 - תחילת המאה ה-20. הם היו שותפים בבית מטבחיים כשר בעיר נובי קורצ'י (Nowy Korczy), שאז נקראה נוישטדט (Nojsztat). שמו של סבא רבא שלי היה שמעון, ושמה של סבתא רבא שלי היה מרים. מנישואים אלה...