יהודי האינקה

לפני יובל החליט כומר קתולי בפרו שהיהדות היא דת האמת - וסחף אחריו רבים. הם התחילו לקיים את התורה כלשונה ואף הקריבו קורבנות - אך מאוחר יותר גילו את התורה שבעל-פה ואת ההלכה. רובם התגיירו, כשברקע ציורי עבודת אלילים של האינקה חברי קהילת "בני משה" בפרו לכודים בין העולם הנוצרי-קתולי שהשליכו מאחוריהם, לבין העולם היהודי שמתקשה להיפתח בפניהם. הם אינם טוענים לשורשים בעם היהודי, אך מרביתם התגיירו - וחלקם אף עלו לישראל בשני העשורים האחרונים. מסעם של "בני משה" ליהדות התחיל לפני כ-50 שנים, כאשר מייסד הקהילה, הכומר הקתולי סגונדו ויז'נואבה, בן העיירה הספניולית קחה מרקה, החל להתעמק בתנ"ך וב"ברית הישנה". הלימוד הוביל אותו לכפור בדוקטרינה הקתולית שעל ברכיה חונך, ולקבל על עצמו את האמונה היהודית, כפי שהבין אותה מהמקור שבידיו - התורה שבכתב.