Support us

ארגון שבי ישראל מושיט יד ליהודים "אבודים" ו"נסתרים" ברחבי העולם. מפולין ועד פרו, מברצלונה ועד ברזיל, שבי ישראל שואף לעזור לצאצאי יהודים להתחבר מחדש לעם ישראל ולמדינת ישראל.
אנו זקוקים לעזרתכם כדי להמשיך במשימה שלנו. אתם יכולים לעשות שינוי משמעותי על ידי בחירה בתרומה היום.
תרמו את התרומה מדי חודש

Support Form

$
בחירת שיטת תשלום
פרטים אישיים

סה"כ תרומה: $25.00 One Time

 

בארה"ב, תרומות הניתנות לניכוי מס עשויות להישלח אל:

PEF Israel Endowment Funds
630 Third Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017
USA

*In the memo please note Shavei Israel ID 58-0433399.

 

PEF הוא ארגון פטור ממס IRS 501(c)(3).
EIN# 13-6104086

 

בישראל ניתן לשלוח תרומות ל:
שבי ישראל
רחוב עם ועולמו 3
ירושלים 9546303

לתרומה באמצעות העברה בנקאית או לשאלות אחרות, אנא צרו איתנו קשר.

Support Form

$
בחירת שיטת תשלום
פרטים אישיים

סה"כ תרומה: $25.00 One Time