סאן סלבדור Tag

לאחרונה השתתפו קהילות יהודיות ברחבי העולם ביום הלימוד היהודי העולמי, האירוע השנתי, יוזמתם של the Aleph Society והרב עדין שטיינזלץ. האירוע הוקם בשנת 2010, ונושא השנה היה 'פסוקים ופסיעות: מסעות במקורות'. כרגיל, קהילות בני אנוסים בדרום אמריקה השתתפו בהתלהבות רבה, בהנהגת שליח של שבי ישראל...

במסכת אבות ישנו ביטוי: "אם אין קמח אין תורה" – שבו משמעותה של המילה 'קמח' הינה 'פרנסה'. בשפה העברית יש עוד משמעות למילה 'קמח' והיא 'לחם', ובשבת הביטוי הזה מקבל משמעות נוספת: ללא חלות טעימות אין אווירה אמיתית של שבת קדש....