לורה בן דוד Tag

השבוע במטה AACI בירושלים נפתחה תערוכה חדשה ויפה Camaraderie. התערוכה הציגה את עבודותיהם של משתתפי קורס צילום 2018 של יהושע הלוי, בינהם לורה בן דויד, מנהלת השיווק וניו מדיה בשבי ישראל. התמונות של לורה הוקדשו למסע של בני מנשה, מצפון מזרח הודו לישראל, ושיקפו שלושה פרקים...

יו''ר 'שבי ישראל'- מר מיכאל פרוינד, ומנהלת שיווק וניו מדיה- לורה בן דוד, זמינים באתר של לשכת המרצים היהודיים, המקשר את המרצים המוצלחים ביותר עם בתי כנסת, מרכזים קהילתיים, ארגונים חברתיים ולימודיים וכו', ברחבי העולם בכלל, ובארצות הברית במיוחד....