ווידיאו – מרכז מענ"י

רבי אליהו שפר

רבי אליהו פרנקו

אליאב ריירה

"מורשת יהודי אוקראינה"

שולמית (סבתא) ושרה ישראל (אמא) ובנה ברוך

 בני מנשה בתמונות

שבי ישראל חוגגים חנוכה מסביב לעולם

בני מנשה – ריקוד הבמבוק המסורתי

"קה תנגה"- המנון בני מנשה

הופעת בני מנשה בכנס תפילה למען ירושלים 2021

הכנת מצה במניפור, הודו

נשות קהילת בית שמש בשירה משותפת

בית ספר של יום ראשון בויסוקי

בני מנשה שרים את המנון העליה שלהם

מטולדו לירושלים