מרכז למורשת עדות נדחי ישראל

ארגון שבי ישראל חרט על דגלו מטרה ברורה לקירוב צאצאי עם ישראל, למורשת אבותיהם ולציונות, ופועלת ללא לאות לסייע לקהילות נדחות מסביב לגלובוס, החל מבני אנוסים בספרד, פורטוגל, איטליה ואמריקה הלטינית, דרך היהודים הנסתרים בפולין, ממשיך לקהילות סובוטניקים, וכלה ביהודי קאיפנג בסין, ובני מנשה בהודו.

 

הארגון משמר את המורשת שלהם בארץ ובחו”ל ומנחיל להם את מורשת ישראל סבא.

 

מרכז מענ”י  נפתח  בליווי, עידוד ותמיכה של משרד התרבות והספורט, במגמה לפתח את נושא המורשת והתרבות של הקהילות השונות.
המרכז שוכן בירושלים ברחוב עם ועולמו 3 בצמוד למשרדי הארגון.

 

במרכז מתקיימות הרצאות, תערוכות, אירועים תרבותיים, איסוף וריכוז ארכיון מסמכים. כמוכן יוצאים עובדי הארגון להרצאות בבתי ספר, בזום, ובמפגשים שונים עם אוכלוסיות  מגוונות.

 

ההרצאות הן מחד גיסה  על התרבות של  עדות נדחי ישראל לקהילות המגוונות הקולטות ומאידך גיסה  הנחלת התרבות היהודית- ישראלית לקהילות נדחי ישראל, שחלק ניכר מהם עוברים גיור.

הארגון גם מארגן תערוכות ניידות ברשויות המקומיות המסבירות את התרבות של הקהילה הנקלטת.

 

זהו למעשה הארגון היחיד שעוסק בתחום הנחלת המורשת לנדחי ישראל. שימור ההיסטוריה הייחודית לכל קהילה, טיפוח מאפיינים הדתיים של הקהילות כמו: שפה, תרבות, לבוש, שירה, מנהגים, חגים, בישול או אירועים מיוחדים הנפוצים בכל קהילה.

 

כיון שמדובר בקירוב נדחי ישראל, ישנה משמעות לא פחותה, להנחיל את מורשת העם היהודי לעדות אלו, ולחוות בצורה חווייתית את החגים, השירים, המסורת והציונות שיש לתרבות הישראלית להציע.

 

ארגון שבי ישראל בנוי ממחלקות שונות לכל קהילה, אין מחלקה אחת המטפלת בנושא זה כי זה נושא החוצה את כל המחלקות של שבי ישראל.

 

בכל מחלקה ישנם אנשי מקצוע ונציגים מכל קהילה וקהילה אשר מעבירים את ההרצאות, התערוכות, ריכוז ארכיון המסמכים ופעילות הנושא הן בחו”ל והן בארץ.

 

פתחנו בפייסבוק  קבוצה : “מורשת בני מנשה”, הכוונה שבקבוצה זו  יעלו תמונות היסטוריות ומסמכים היסטוריים ותמונות עדכניות ושכל הקהילה בארץ ובחו”ל תהיה שותפה לקבוצה זו. הקבוצה משמשת גם ראי לכל המעוניינים להכיר ולהתעניין בבני מנשה בעבר ובהווה.

 

הארגון הוסיף במטרות העמותה: “העמותה תקיים במסגרת מרכז מענ”י  (מורשת עדות נדחי ישראל) פעילות מורשת של אחת או יותר מעדות ישראל”.

 

הוספה זאת למטרות העמותה שאושרה ע”י רשם העמותות מראה על חשיבות הנושא.