Knesset Tag

שרת הקליטה, פנינה טמנו-שאטה, הזמינה לחגיגה בכנסת לכבוד יום העליה, את מיכאל פרוינד - יו"ר שבי ישראל, יחד עם כעשרים גברים ונשים מבני מנשה. בני מנשה שהשתתפו היו כולם חלק מהקבוצה שעשתה עלייה מהודו השנה במאי/יוני, והם הגיעו לבושים בלבוש התרבותי המסורתי שלהם, והפגינו מעט...