מחלה Tag

אצטט מדברי חכמים. הם, נכונים בכול עת והכחל לא עובר עליהם: "גם בשחק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה" ( משלי י"ד י"ג ). העצב אינו נבדל משמחה, הוא מצוי לצידה. גשמי ברכה מעלים רפש וטיט, כן גם השמחה בעולם מהולה תמיד בעצב. רבי שמואל הנגיד, שחי בתקופת הזוהר...