אסתר מרים לטפיאט Tag

כבר כתבנו על הרב אברהם לטפיאט מצ'ילה שארגן סדנאות מיוחדות לילדי הקהילה כדי להסביר להם את חשיבות שמירת שבת. במהלך הסמסטר הזה בתלמוד תורה, המשיכה הרבנית אסתר מרים לטפיאט להתקדם בכיוון זה עם דגש מיוחד על מושג עונג שבת. הרב והרבנית לטפיאט הזמינו את ההורים להצטרף...